Over de waterstof kansenkaart Oost Nederland

Oost-Nederland is een internationale koploper in het ontwikkelen, testen, implementeren en integraal toepassen van waterstoftechnologie. Wereldwijd wordt gebruik gemaakt van technologie die hier ontwikkeld wordt.

Om inzicht te krijgen in welke waterstof initiatieven zich in Oost-Nederland ontwikkelen en hoe deze zich verhouden tot verschillende kansen, is deze waterstofkansenkaart opgesteld. Hierbij gaat het om kansen zoals ‘Industrie’, ‘Openbaar vervoer’ en ‘Logistiek’, waarbij waterstof direct
lokaal geproduceerd kan worden of toegepast kan worden als vervanging van bijvoorbeeld fossiele brandstof.

Dit is een initiatief van Kiemt, Qirion en Turquoise en wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Gelderland.

In februari 2022 is Dutch Boosting Group bij dit initiatief aangesloten om namens Living Lab Regio Foodvalley Circulair waterstof initiatieven in de regio Foodvalley in kaart te brengen.

Samen zetten we Oost-Nederland op de kaart als innovatieve regio voor de ontwikkeling, toepassing en systeemintegratie van waterstoftechnologie!